• پشتیبانی

 • دستگاه های فقط کارتی

 • دستگاه های اثرانگشتی

 • نرم افزارهای حضور و غیاب

   • نامحدود 
   • نامحدود 
   • نامحدود 
   12,000,000 ریال
   • 100 
   • 15 
   7,500,000 ریال
   • 50 
   • 10 
   3,500,000 ریال
   • 30 
   1,500,000 ریال
 • نرم افزارهای جانبی حضور و غیاب


logo-samandehi