• دستگاه های فقط کارتی

 • دستگاه های اثرانگشتی

 • دستگاه های تشخیص چهره

   • تشخیص چهره و اثر انگشت و کارت و کد 
   • 500 چهره و 2000 اثر انگشت 
   • LAN
    USB
    WIFI (اختیاری)
    GPRS (اختیاری) 
   • چین 
   16,000,000 ریال
   • تشخیص چهره و انگشت و کارت و کد 
   • 10.000 چهره و 250.000 انگشت 
   • LAN
    USB
    WIFI(اختیاری)  
   • کره جنوبی 
   54,000,000 ریال
   • تشخیص چهره و کارت و کد 
   • 400 چهره 
   • LAN
    USB
    WIFI 
   • چین 
   11,500,000 ریال
 • نرم افزارهای حضور و غیاب

   • 100 
   • نامحدود 
   • نامحدود 
   6,000,000 ریال
   • نامحدود 
   • نامحدود 
   • نامحدود 
   800,000 ریال
 • نرم افزارهای جانبی حضور و غیاب


logo-samandehi